MATSUMURA SEITO SHORINRYU KARATE KOBUDO

Syllabus Ufficiale

Quello accanto è il syllabus dello stile per come trasmesso secondo il seguente lignaggio: Nabe Matsumura -> Hohan Soken -> Takaya Yabiku -> Angelo Bonanno
KATA
  • PINAN Ichi, Ni
  • NAFANCHI Ichi, Ni
  • PAISAI Sho, Dai
  • USEISHI
  • CHINTO
  • ROHAI
  • KUSHANKU
  • SOKEN HAKUTSURU
  • MATSUMURA HAKUTSURU